The Flash player is required for viewing this site.  Click here to download Flash.
© Copyright Ювелир™ All rights reserved. 2015

Самостоятелно проектиране на машини и съоръжения: шнекове, шнекови транспортьори, елеватори, редлери, транспортни ленти, лентови транспортьори, шлюзи, шлюзови затвори, шибъри, клапи, миксери, смесители, бетонови възли, машини за бетон, пенобетон, пенополистиролбетон, машини за бетонни блокчета, машини за бетонни тухли, пълначни машини, дозатори, пакетиращи машини, строителни машини, хидроизолация, филтрация, аспирация, обезпрашаване, филтри, ръкавен филтър, циклонен филтър, везни, кантари, тензометрични датчици, тензометър, сушилни, сита, фуражни заводи, силози, асфалт, асфалтови бази